Pro patrija

  Naujienos  Švenčiausiasis Sakramentas – tai tikrasis Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas

        Šiandien Bažnyčia švenčia Devintines – Jėzaus Kristaus Kūno ir Kraujo šventę. Šią šventę į Katalikų Bažnyčios liturgiją 1264 metais įvedė popiežius Urbonas IV. Ši šventė neatskiriamai siejasi su Didžiuoju Ketvirtadieniu, kada mūsų Išganytojas Paskutinės Vakarienės metu įsteigė Švenčiausiąjį Sakramentą. Kai Išganytojas apaštalams pažadėjo savo Kūną ir Kraują, tas pažadas atrodė toks neįtikėtinas, kad daug […]


  SEKMINĖS SASNAVOJE

  2013 05 19             „Atsikėliau daug anksčiau negu visada ir nuėjau į koplyčią. Prieš priimdama šv. Komuniją, tyliai atnaujinau savo vienuolinius įžadus. Po šv. Komunijos mane apėmė neapsakoma Dievo meilė. Mano siela bendravo su Šventąja Dvasia, kuri yra toks pats Viešpats, kaip ir Tėvas, ir Sūnus. Jos dvelkimas pripildo mano […]


  VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)

                 Praėjus keturiasdešimt dienų po prisikėlimo Kristus paskutinį kartą pasirodęs Dvylikai apaštalų pakyla pas savo Tėvą, iš kurio buvo atėjęs ir įsikūnijęs Marijos įsčiose. Apaštalų darbuose  (1, 1-12) šv. Lukas išsamiai aprašo šią Žengimo į dangų dieną.      Žengimo į dangų iškilmės tradiciškai švenčiamos Velykų laiko – šeštos savaitės ketvirtadienį, lygiai 40 dienų […]


  Visos teisės saugomos: Sasnavosparapija.lt
  SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
  RSS, RSS FEED,