Dvasininkai ir tarnautojai

11  

 

Sasnavos Švč. M. Marijos vardo parapijos klebonas kun. Arvydas Liepa.

Klebonas kun. Arvydas Liepa gimė 1965 metais Raseinių rajone Padargupių kaime. Baigė Ariogalos vidurinę mokyklą ir 1987 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1991 m. rugpjūčio 22 d. suteikti kunigystės šventimai. 1992 metais buvo paskirtas Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo parapijos vikaru, o 1994 metais Skardupių parapijos klebonu.

Sasnavos parapijos klebonu paskirtas 1998 metų rugpjūčio 21 dieną.

Klebonas kun. Arvydas Liepa taip pat yra Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktorius.

 

 

 

 

Sasnavos Švč. M. Marijos Vardo parapijos ankstesni klebonai:

 

Vardas ir pavardė

Gyvenimo  metai

Klebonavimo Sasnavos parapijoje metai

Stanislovas Čėsna

1864-1954

1904-1949

Pranas Lingys

1904-1975

1951-1956

Vincentas Mieliauskas

1905-1960

1956-1960

Antanas Aleksandravičius

1917-1987

1960-1967

Kazimieras Dambrauskas

1924-2004

1967-1975

Algimantas Kajackas

1932 – 2015

1975-1976

Albinas Deltuva

1917-1999

1977-1998

 
 
 
DSC02949

Sasnavos Šv. M. Marijos Vardo parapijos vargonininkė Audronė Pečkienė.

Audronė Pečkienė gimė 1973 metais Marijampolės raj., Bagotosios kaime. Nuo 5 m. gyvena Sasnavoje. Mokėsi Sasnavos vidurinėje mokykloje, taip pat mokėsi ir Marijampolės vaikų muzikos mokykloje. Vėliau mokėsi Kauno J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje, ten įgijo kanklių ir orkestro vadovės specialybes. Šiaulių pedagoginiame universitete įgijo muzikos mokytojos ir choro vadovės specialybę.

Nuo 1992 m. dirba Marijampolės J. Totoraičio mokykloje muzikos mokytoja. Sasnavos bažnyčios chore pradėjo giedoti dar besimokydama pradinėse klasėse. Ilgą laiką pavaduodavo Sasnavoje dirbusius vargonininkus, o nuo 2000 metų dirba parapijos vargoninke.

 

 

Raimis.09

Raimundas Marcinkevičius. Parapijietis. Sasnavos Šv. M. Marijos Vardo parapijos internetinio puslapio redaktorius.

 

 

Visos teisės saugomos: Sasnavosparapija.lt
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
RSS, RSS FEED,