Klausimai

Laukiame Jūsų klausimų, rašykite ir klauskite, mes pasistengsime kuo skubiau ir išsamiau atsakyti į Jums rūpimą klausimą.

 

DĖMESIO !!! INFORMACIJA KLAUSIANTIESIEMS

 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų klausimus. Ačiū, kad domitės ir viliamės, kad pateikiame išsamius atsakymus į Jums rūpimus klausimus.

Tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kartais, kai Jūsų klausimai yra itin asmeninio pobūdžio, mes negalime atsakymų į juos pateikti viešai, kad būtų išlaikytas konfidencialumas. Jeigu Jūs pateikto klausimo tekste nepateikiate savo kontaktinių duomenų, mes negalime susisiekti su Jumis ir atsakyti asmeniškai į Jūsų klausimą. Todėl prašome Jūsų, jeigu užduodate asmeninį klausimą (pvz. "ar galime susituokti jūsų bažnyčioje"), pateikite ir savo elektroninio pašto adresą, kad galėtume susisiekti su Jumis. Ačiū.

 

[si-contact-form form=’2′]

 

Agnė R. klausė:

Po kiekvieno Agnės pateikto klausimo mes pateikiame savo atsakymą:

1. Kuriomis savaites dienomis krikštijama?

Krikšto sakramentas teikiamas iš anksto susitarus bet kurią savaitės dieną, tačiau dažniausia Krikšto sakramentas teikiamas šeštadieniais.


2. Kada reikėtų susitarti dėl krikšto dienos ir valandos?

Ne vėliau kaip viena savaitė iki Jūsų pageidaujamos krikšto dienos.


3. Kokius dokumentus ir kada reikėtų pateikti?

Atvykstant tartis dėl krikšto, reikia turėti vaiko gimimo liudijimą. Taip pat rekomenduotina žinoti visus reikiamus duomenis apie būsimus vaiko krištatėvius (Reikalavimai krištatėviams)

4. Ar krikštijamas vienas vaikelis ar keli tuo pačiu metu?

Pagal susitarimą tarp klebono ir vaiko tėvų.

 

Rima klausia:

Ar galima krikštijant vaiką tėveliams rengtis juodai?

Bažnyčia nenustato aprangos spalvos, galite rengtis bet kokios spalvos rūbais.

Aprangai yra nustatyti šie reikalavimai:

Visų krikšto apeigų dalyvių drabužiai turi būti tvarkingi, atitinkantys lietuvių rengimosi tradiciją ir padorumą. Vyrams specialių reikalavimų nėra.

Moterų rūbai turi dengti krūtinę bei pečius,  rankovės turėtų būti bent iki  alkūnių. Sijonas ar suknelė turėtų siekti kelius.

 

Inga klausia:


Laba diena,
norėjome paklausti, ar krikšto tėvais gali būti asmenys iš skirtingų šeimų. Pavyzdžiui, krikšto mama susituokusi, tačiau neturinti Santuokos sakramento, o krikšto tėtis nesusituokęs, tačiau priėmęs visus sakramentus (Eucharistijos, Sutvirtinimo)?

Nėra nustatyto reikalavimo, kad krikšto tėvai būtų vienos šeimos nariai, krikštijamojo giminės ir pan. Krikštatėviais gali būti bet kuris katalikas. Bažnyčia nustato tam tikrus reikalavimus krikštatėviams, apie tai jau rašyta atsakant į aukščiau pateiktus klausimus.

Detalizuojant Jūsų situaciją, atkreiptinas dėmesys, kad asmenys, gyvenantys santuokinį gyvenimą be Santuokos sakramento, iš esmės gyvena viešojoje sunkioje nuodėmėje, todėl kalbant apie krikštatėviams keliamą reikalavimą "praktikuojantis katalikas" su iš to išplaukiančiomis pareigomis, asmuo gyvenantis santuokinį gyvenimą be Santuokos sakramento neatitinka šio reikalavimo ir neturėtų prisiimti krikšto tėvų vaidmens vaiko palydėjime tikėjimo keliu.

 

Vida klausia:

Ar šioje bažnyčioje yra nustatytos aukų sumos? Ar už vaikučiui suteikiamą Krikšto sakramentą galime aukoti tiek, kiek išgalime?

Auka – tai ne mokestis, o auka, todėl nėra nustatyta jokia suma, kurią asmuo aukoja už suteiktą Sakramentą. Kiekvienas aukoja pagal savo sąžinę ir tiek, kiek išgali.

Kaip parašyta Šventajame Rašte:

 

"Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. (2 Kor 9,7)"

 

Vainora Miseviciute klausia:

Laba diena,
norėjau pasiteirauti, jeigu noriu tuoktis jūsų bažnyčioje, žinau, jog reikia pereiti kursus, tačiau aš gyvenu ne Lietuvoje, bet pas mus yra lietuvių kunigas. Jeigu aš tuos kursus pereičiau čia, Airijoje, pas lietuvių kunigą, ar jums tas išrašas tiktų?
Ačiū.

Jus paruošti santuokai gali bet kuris kunigas ir bet kurioje pasaulio katalikiškoje šalyje, kurioje yra patvirtinta katalikiškų šeimų rengimo santuokai programa. Jūsų atveju, Airijoje tokia programa atitinka ir Lietuvoje naudojamą Šeimos centro programą, todėl Jums reikia kreiptis į Jūsų minimą kunigą ir išklausyti privalomą pasirengimo santuokai kursą. Pabaigus šį kursą, kunigas turėtų pateikti pažymą apie Jūsų parengimą Santuokos sakramentui.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, galite skambinti klebonui kun. Arvydui Liepai šiame tinklalapyje nurodytais telefonais.

 

Sandra klausia:

Laba diena, ar gali vaikelį krikštyti trys žmonės, pvz. – būtų dvi krikštamotės ir vienas krikštatėvis?

Pagal Bažnyčios teisę privalo būti bent vienas krikštatėvis (krikštamotė), atitinkantis visus reikalavimus, kad būtų galima krikštyti. Kiek maksimaliai gali būti krikštatėvių, nenurodyta, taigi gali būti ir daugiau nei vienas.

 

Vaida klausia:

Sveiki, gal klausimą prieš tai buvusį ir pakartosiu, bet norisi daugiau aiškumo. Ar gali mergytę krikštyti TIK krikšto mama, jei krikšto tėčio niekaip nerandame, ar tai turi kokį skirtumą? Ačiū.

Pasikartosim – privalo būti bent vienas krikštatėvis (krikštatmotė). Taigi viena krikštamotė gali pakrikštyti vieną mergaitę. Tačiau atkreiptinas dėmesys į kitą svarbią aplinkybę,  tai reikalavimus krikštatėviams. Apie reikalavimus krikštatėviams galima paskaityti čia. 

 

Kristina klausia:

Laba diena, ar yra nustatytas krikštatėvių amžius?

Krikštatėviu gali būti asmuo ne jaunesnis kaip 16 metų, priėmęs Krikšto bei Sutvirtinimo sakramentus, praktikuojantis katalikas. Labai svarbu – praktikuojantis katalikas, nes krikštatėvio pareiga ne tik "gražiai atrodyti" teikiant krikštijamajam Krikšto sakramentą, bet ir padėti jo tėvams (jeigu Krikšto sakramentas teikiamas vaikui) perduoti ir paliudyti katalikų tikėjimo tiesas bei Viešpaties Jėzaus Kristaus mums paliktą mokymą apie Išganymo kelią…

 

Rasa klausia:

Laba diena.
Norečiau sužinoti ar galima krikšto metu dedamą skraistelę naudoti ne vieno vaikučio krikštui, ar vis gi ji turi būti nauja?
Planavome mažylę apgobti ta pačia skraistele, kurią naudojome per vyresnėlio krikštą.

Krikšto metu krikštijamąjam įteikiamas baltas rūbas simbolizuoja, kad jis krikšto metu apsivilko Kristumi, kad prisikėlė drauge su Kristumi. Krikštas suteikia naują prigimtį ir baltas rūbas simbolizuoja naują gyvenimą į kurį įžengia pakrikštytasis. Taigi baltas rūbas yra asmeninis simbolis teikiamas krikštijamąjam. Tačiau balto rūbo naujumas ir asmeniškumas nėra kliūtis, kuri įtakotų krikšto teisėtumą, jeigu nėra galimybių įteikti krikštijamąjam asmeniško rūbo, tai netrukdo suteikti Krikšto sakramentą.

Visos teisės saugomos: Sasnavosparapija.lt
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
RSS, RSS FEED,