Naujienos  DĖMESIO !!! SVARBI INFORMACIJA !!!

  Sekmadienį, t.y., 2016 m. gegužės 29 d. švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę – Devintines. Po Mišių bus Devintinių procesija.   Gegužės 31 d. mūsų parapijoje bus švenčiami Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Pas Elžbietą atlaidai. Šia proga 18 val. bus aukojamos Šv. Mišios, taip pat užbaigsime Gegužines pamaldas.   Artinasi Tėvo diena, kurią švęsime birželio […]


  PIRMOJI KOMUNIJA

  Šį sekmadienį kartu su visa Bažnyčia šventėme Švenčiausiosios Trejybės šventę. Mūsų parapijoje buvo ir dar viena šventė – 20 parapijos vaikų, po devynių mėnesių pasiruošimo, pirmą kartą priėmė Jėzų Kūno ir Kraujo pavidalu į savo širdis. Nuoširdžiai sveikiname šiuos vaikučius su džiaugsminga jiems ir jų artimiesiems bei visų parapijos tikinčiųjų švente ir linkime, kad Jėzų […]


  PIRMOSIOS KOMUNIJOS ŠVENTIMAS

  Šių metų gegužės 22 d. (sekmadienį) 10 val. būrys mūsų parapijos vaikų pirmą kartą priims Švenčiausiąjį Sakramentą. Kviečiame visus dalyvauti šioje gražioje  įkrikščioninimo šventėje ir kartu su visos parapijos tikinčiaisiais pasidžiaugti jaunaisiais katalikais, pirmą kartą priimančiais Jėzų  Švenčiausiame Sakramente.   Parapijos klebonas kun. Arvydas Liepa


  Visos teisės saugomos: Sasnavosparapija.lt
  SEO, Svetainių kūrimas: www.internetsolutions.lt
  SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,