Naujienos  KVIEČIAME VĖL ŽIŪRĖTI KRIKŠČIONIŠKĄ KINĄ

  KRISTUS PRISIKĖLĖ !!!

  “ Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobules ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis paliktą, bet suvyniotą ir atskirai padėtą. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę Rašto, kad jis turėsiąs prisikelti iš numirusių” Jn 20, 6-8   […]


  DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ LAIKOTARPIO TVARKARAŠTIS

  Parapijos Gavėnios rekolekcijos 2017 04 08 šeštadienį 12 val.   Verbos  2017 04 09 sekmadienį 10 val. (rinkliava skirta vyskupijos klierikų ugdymui ir jaunimo pastoraciniams projektams)   Didysis Ketvirtadienis – Eucharistijos įsteigimo 2017 04 13, šv. Mišios 18 val.   Didysis Penktadienis – Kristaus kančios pamaldos 2017 04 14, 18 val.   Didysis Šeštadienis – […]


  Visos teisės saugomos: Sasnavosparapija.lt
  SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
  SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,