Naujienos  JURGINĖS- GYVYBĖS IR ŽALUMOS ŠVENTĖ

          „Šv. Jurgis žemę atrakina, žalumą paleidžia, žmonių darbus ir gyvulius palaimina…“ Nuo seno balandžio 23-oji laikoma ypatinga diena: iš senųjų tikėjimų tai perėmė ir krikščionybė. Šią dieną šventinami laukai-kad duonos ir kito gėrio turėtume, kad darbai sektųsi. Jurginės- simbolinė ganiavos ir pavasario darbų (šiemet- jau ir sodų žydėjimo) pradžia.                 Nebe pirmą kartą šį […]


  KRISTUS PRISIKĖLĖ – IŠ TIKRŲJŲ PRISIKĖLĖ !!!

   Pirmąją savaitės dieną, rytui brėkštant, moterys atėjo prie kapo, nešdamosi paruoštus tepalus. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, o įėjusios vidun, neberado Viešpaties Jėzaus kūno.  Jos sutriko ir nežinojo, ką daryti, bet štai prisiartino du vyrai spindinčiais drabužiais.  Moterys išsigando ir nuleido žemyn akis, o tie vyrai prabilo: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?  Nėra jo […]


  DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ LAIKOTARPIO TVARKARAŠTIS

  Parapijos Gavėnios rekolekcijos 2018 03 24 šeštadienį 12 val.   Verbos  2018 03 25 sekmadienį 10 val. (rinkliava skirta vyskupijos klierikų ugdymui ir jaunimo pastoraciniams projektams)   Didysis Ketvirtadienis – Eucharistijos įsteigimo 2018 03 29, šv. Mišios 18 val.   Didysis Penktadienis – Kristaus kančios pamaldos 2018 03 30, 18 val.   Didysis Šeštadienis – […]


  Visos teisės saugomos: Sasnavosparapija.lt
  SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
  SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,