Pro patrija

  Naujienos  Telaimina Jus Dievas!

  Mieli parapijiečiai ir parapijos bičiuliai,   Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos dekretu esu paskirtas Gelgaudiškio šv. Kryžiaus Išaukštinimo ir Plokščių Švč. M. Marijos Vardo parapijų klebonu.   Noriu padėkoti visiems už beveik 21-erių metų bendrą tikėjimo kelionę Sasnavos parapijoje. Per tuos metus drauge išgyvenome džiaugsmą ir liūdesį, sėkmes ir netektis, drauge įveikėme iškilusius sunkumus ir džiaugėmės […]


  SASNAVOS PARAPIJOS KLEBONO ARVYDO LIEPOS ATSISVEIKINIMO MIŠIOS

  Birželio 30 dieną 10 valandą Sasnavos parapijos klebonas Arvydas Liepa aukos   Padėkos ir Atsisveikinimo Su Parapija Šv. Mišias.   Kviečiame dalyvauti.   Tebūnie mūsų malda ir šių Šv. Mišių auka kukli dovana klebonui Arvydui už ilgametę ir nuoširdžią tarnystę mūsų parapijoje.   Po šventų Šv. Mišių Parapijos namuose vyks atsisveikinimo agapė. Kviečiame prie simbolinio […]


  ILGAMETIS SASNAVOS PARAPIJOS KLEBONAS KUN. ARVYDAS LIEPA KEIČIA TARNYSTĖS VIETĄ

  Iš Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos dekreto:                  „Esate atleidžiamas iš Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebono pareigų ir skiriamas Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo ir Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijų klebonu.“     Parapijos informacija


  Visos teisės saugomos: Sasnavosparapija.lt
  SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
  RSS, RSS FEED,