Pro patrija

  Naujienos  SEKMINĖS SASNAVOJE

  2013 05 19             „Atsikėliau daug anksčiau negu visada ir nuėjau į koplyčią. Prieš priimdama šv. Komuniją, tyliai atnaujinau savo vienuolinius įžadus. Po šv. Komunijos mane apėmė neapsakoma Dievo meilė. Mano siela bendravo su Šventąja Dvasia, kuri yra toks pats Viešpats, kaip ir Tėvas, ir Sūnus. Jos dvelkimas pripildo mano […]


  VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)

                 Praėjus keturiasdešimt dienų po prisikėlimo Kristus paskutinį kartą pasirodęs Dvylikai apaštalų pakyla pas savo Tėvą, iš kurio buvo atėjęs ir įsikūnijęs Marijos įsčiose. Apaštalų darbuose  (1, 1-12) šv. Lukas išsamiai aprašo šią Žengimo į dangų dieną.      Žengimo į dangų iškilmės tradiciškai švenčiamos Velykų laiko – šeštos savaitės ketvirtadienį, lygiai 40 dienų […]


  Velykų rekolekcijos

  Kovo 22 – 23 dienomis Sasnavos parapijos bažnyčioje vyko Gavėnios rekolekcijos. Penktadienį, t.y kovo 22 dieną, rekolekcijos buvo skirtos Sasnavos mokyklos bendruomenei. Kovo 23 dieną 12 val. vykusios Gavėnios rekolekcijos buvo skirtos visai Sasnavos parapijos tikinčiųjų bendruomenei. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kun. Arvydas Liepa, o klausyklose su Dievu parapijiečiams susitaikint padėjo net 3 kunigai […]


  Visos teisės saugomos: Sasnavosparapija.lt
  SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
  RSS, RSS FEED,