Pro patrija

  Naujienos  Europos piliečių iniciatyva „Vienas iš mūsų“: PASIRAŠYK IR TU, kad ES nefinansuotų žmogaus embrionų kamieninių ląstelių tyrimų

  Iki 2013 m. lapkričio 1 d. Lietuva turėtų surinkti 20 tūkst. parašų.   Lietuvos vyskupai ragina pasirašyti >>   Kiekvienas LR pilietis, sulaukęs 18 m. gali pasirašyti už šią iniciatyvą specialiuose lapuose arba internetu.   Plačiau apie iniciatyvą ir galimybes prie jos prisidėti  


  LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus raginimas vienytis maldoje už kardinolus, renkančius naująjį Popiežių

  2013-03-01 Brangūs broliai ir seserys,   Dėkodami Popiežiui Emeritui Benediktui XVI už aštuonerius jo pontifikato metus, savo maldose pavedame Viešpačiui tolesnę jo gyvenimo piligrimystę. Jis visada liks mūsų širdyse kaip ištikimas ir rūpestingas Bažnyčios Vadovas, spindintis savo intelektu ir aiškiomis teologinėmis įžvalgomis, o kartu kaip paprastas bei nusižeminęs Ganytojas. Kartu kviečiame visus tikinčiuosius savo nuoširdžiomis […]


  GAVĖNIA

  2013-02-13  // Kas gi yra Gavėnia ir ką gali duoti mūsų gyvenimui?   GAVĖNIA yra susikaupimo, atgailos ir dvasinio atsinaujinimo laikas. Laikas, kuriame mes turime susitaikyti su Dievu, su savimi, su žmonėmis. Taip mes paliksime klystkelius ir grįšime į išganymo kelią. Šiame laike mes turime pasikeisti, bet tas pasikeitimas mumyse neįvyks be mūsų pačių pastangų, […]


  Visos teisės saugomos: Sasnavosparapija.lt
  SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
  RSS, RSS FEED,