Pro patrija

  Naujienos  VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)

                 Praėjus keturiasdešimt dienų po prisikėlimo Kristus paskutinį kartą pasirodęs Dvylikai apaštalų pakyla pas savo Tėvą, iš kurio buvo atėjęs ir įsikūnijęs Marijos įsčiose. Apaštalų darbuose  (1, 1-12) šv. Lukas išsamiai aprašo šią Žengimo į dangų dieną.      Žengimo į dangų iškilmės tradiciškai švenčiamos Velykų laiko – šeštos savaitės ketvirtadienį, lygiai 40 dienų […]


  Velykų rekolekcijos

  Kovo 22 – 23 dienomis Sasnavos parapijos bažnyčioje vyko Gavėnios rekolekcijos. Penktadienį, t.y kovo 22 dieną, rekolekcijos buvo skirtos Sasnavos mokyklos bendruomenei. Kovo 23 dieną 12 val. vykusios Gavėnios rekolekcijos buvo skirtos visai Sasnavos parapijos tikinčiųjų bendruomenei. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kun. Arvydas Liepa, o klausyklose su Dievu parapijiečiams susitaikint padėjo net 3 kunigai […]


  Velykinių renginių parapijoje tvarkaraštis

  Kovo 22 d. penktadienį ir kovo 23 d. šeštadienį, 12 val. mūsų parapijos Gavėnios rekolekcijos. Penktadienį 12 val. rekolekcijų Mišios ir pamokslas skirtas mokyklos bendruomenei, šeštadienį 12 val. visai parapijai. Ateinantį sekmadienį Verbos, tai jau paskutinis Gavėnios sekmadienis. Prieš Mišias bus Verbų procesija.   Verbų sekmadienį tradiciškai daroma rinkliava kunigų paruošimui ir vyskupijos jaunimo pastoraciniams […]


  Visos teisės saugomos: Sasnavosparapija.lt
  SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
  RSS, RSS FEED,