DĖMESIO !!! NENUTRŪKSTAMA ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA

NUTILK, KAD IŠGIRSTUM DIEVO MEILĖS KALBĄ. NUTILK, NES DIEVAS GERIAUSIAI GIRDI TYLIOS MEILĖS KALBĄ. (Šv. Kryžiaus Jonas)

Pažymint Tikėjimo metus, mūsų parapijoje organizuojama nepertraukiama vienos paros Švenčiausiojo Sakramento Adoracija.

 Adoracijos pradžia – 2013 m. rugsėjo 1 d. 8 val., pabaiga – 2013 m. rugsėjo 2 d. 8 val.

Kviečiame visus parapijiečius dalyvauti Adoracijoje ir skirti bent jau po vieną valandą savo laiko asmeniniam pokalbui ir pabuvimui su mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi.

 Kad Adoracijos metu Švenčiausiasis neliktų vienas, reikia sudaryti  grafiką, kas kada galėtų ateiti adoruoti. Ypač tai aktualu vakare bei anksti ryte (turimais duomenimis, nuo 3 iki 6 val. ryto jau yra norintys skirti savo laiką pokalbui su Dievu).

Jeigu Jūs norėtumėte dalyvauti Adoracijoje ir prisiimti atsakomybę už tam tikrą paros laiką budėti prie Švenčiausiojo, prašome susisiekti su parapijos klebonu kun. Arvydu Liepa arba apie savo apsisprendimą galite parašyti elektroniniu laišku, adresu: sasnavosparapija@gmail.com

Popiežius Jonas Paulius II savo enciklikoje “Ecclesia de Eucharistia” rašė:

“Patartina ilgiau su Kristumi pabūti ir, prisiglaudus prie jo krūtinės kaip mylimajam mokiniui, pasijusti paliestam begalinės jo širdies meilės. Mūsų epochos krikščionybė turi išsiskirti pirmiausia “maldos menu”, todėl iš naujo turi rastis poreikis kupinam meilės ilgesnį laiką pasilikti priešais Švenčiausiajame  Sakramente esantį Kristų, su juo dvasiškai kalbantis ir tyliai adoruojant. Daug kartų, brangūs broliai ir seserys, tai dariau ir susilaukiau jėgų, paguodos ir paspirties! […] Eucharistija yra neįkainojamas lobis: ne tik jos šventimas, bet ir adoracija priešais ją leidžia semti iš to paties malonės šaltinio. Krikščionių bendruomenė, trokštanti geriau gebėti kontempliuoti Kristaus veidą, […] negali nepuoselėti šio eucharistinio kulto, pratęsiančio ir pagausinančio susivienijimo su Viešpaties Kūnu ir Krauju vaisius.“

 


Grįžti atgal »
Visos teisės saugomos: Sasnavosparapija.lt
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
RSS, RSS FEED,