Švenčiausiasis Sakramentas – tai tikrasis Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas

      Šiandien Bažnyčia švenčia Devintines – Jėzaus Kristaus Kūno ir Kraujo šventę. Šią šventę į Katalikų Bažnyčios liturgiją 1264 metais įvedė popiežius Urbonas IV. Ši šventė neatskiriamai siejasi su Didžiuoju Ketvirtadieniu, kada mūsų Išganytojas Paskutinės Vakarienės metu įsteigė Švenčiausiąjį Sakramentą. Kai Išganytojas apaštalams pažadėjo savo Kūną ir Kraują, tas pažadas atrodė toks neįtikėtinas, kad daug Jo mokinių pasitraukė ir daugiau su Juo nebevaikščiojo.   Baugūs ir trikdantys tie  žodžiai buvo ne tik prieš du tūkstančius metų, bet ir šiandieniniam žmogui, jeigu į juos gerai įsiklausai –  valgyti kūną asmens, turinčio tokį pat išorinį pavidalą kaip ir tu:   

     „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona, nužengusi iš dangaus! Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną – gyvens per amžius“ (Jn 6, 51-58).

     Dangiškasis Tėvas iš begalinės meilės mums, žmonėms, atsiuntė savo Viengimį Sūnų, kad mes per Jį, su Juo ir Jame turėtume apsčiai gyvenimo, todėl priimkime Švenčiausiąjį Sakramentą – Tikrąjį Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują. Kaip sakė palaimintasis Jonas Paulius II – NEBIJOKITE. Tik šis kelias veda į Tėvo namus.

     Sasnavos parapijos bažnyčioje susirinkę parapijiečiai taip pat šventė šią reikšmingą kiekvienam katalikui šventę. Kaip visada, parapijos klebonas kun. Arvydas Liepa pasakė gerą ir prasmingą pamokslą. Nagrinėdamas šios dienos Evangeliją, klebonas priminė, kad mes visi esame dykumoje, žmogiško bendravimo ir vienatvės dykumoje, jaučiantys nuolatinį alkį, ir tik Gyvoji duona, nužengianti iš dangaus, gali pamaitinti ir nuraminti tą nerimą ir alkį, kuris drasko žmogų jo gyvenimo kelyje. Klebonas pabrėžė, kad šių laikų žmogus nebesuvokia tos Švenčiausiojo Sakramento, kuri yra jame, prasmės. Tai nėra dar vienas religinis ar kultinis simbolis, o Tikrasis Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas. Tai – Gyvoji duona, suteikianti amžinąjį gyvenimą. Taip pat klebonas A.Liepa atkreipė dėmesį į tėvo vaidmenį šeimoje ir jo pareigą perduoti tikėjimą savo vaikams. Pasveikino visus tėvus su Tėvo diena bei suteikė jiems specialųjį palaiminimą.

     Po šv. Mišių visi dalyvavusieji pamaldose, dalyvavo ir Devintinių procesijoje. Procesija dažnai rengiama už bažnyčios sienų, miesto gatvėmis.  Nors Švč. Sakramentas yra skirtas priimti tiems, kurie yra pakrikštyti, bet jo veikimas peržengia Bažnyčios aplinką –  tokia Devintinių procesijos simbolika. Tai išreiškia visos kūrinijos sudievinimo siekį ir mintį, jog Eucharistija skirta visos kūrinijos kasdienybei, kad Jėzus nori eiti ten, kur mes einame, ir gyventi ten, kur mes gyvename. Taip Eucharistija skatina ir krikščionių bendruomenės misijiškumą. Sasnavos miestelio gatvėmis nėjome, procesijos dalyviai apėjo aplink bažnyčią.

DSC02122    DSC02126   DSC02131

 

       Iškilmių pabaigoje klebonas kun. A.Liepa dar kartą pasidžiaugė penktadienį Sutvirtinimo Sakramentą priėmusiais parapijos jaunuoliais bei jaunuolėmis ir taip užbaigusiems įkrikščioninimo procesą. Paragino įsijungti į parapijos veiklą ar sukurti naujų veiklų parapijoje bei įteikė pažymėjimus, liudijančius jų priimtą Sutvirtinimo Sakramentą.

 

            

 

 


Grįžti atgal »
Visos teisės saugomos: Sasnavosparapija.lt
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
RSS, RSS FEED,