Pro patrija

  Naujienos  PARAPIJOS KLEBONO KALĖDINIS SVEIKINIMAS

      Šiandien mums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Viešpačiui naują giesmę giedokit, Giedokite Jam visos šalys.                    Toli nuo žemės karalių sostų, mažame Betliejuje, gimsta Kūdikėlis Jėzus. Jėzaus gimimas atskleidžia naują pasaulio tvarką – Dievo sumanytą visos žmonijos atpirkimo įvykį.     Tegul Jėzaus gimimo stebuklas […]


  Lietuvos liaudies buities muziejus nuoširdžiai dėkoja gerbiamai sasnaviškei

  MARIJONAI  MONTVILAITEI   už Jos „Prisiminimus“, perduotus muziejui. Mums šie prisiminimai yra ypač vertingi, kadangi susiję su atstatyta muziejuje senąja Sasnavos bažnyčia. Linkime gerbiamai Marijonai šviesių ir jaukių Šv. Kalėdų, mylimų žmonių artumos, stiprios sveikatos.     Su gražiausiais linkėjimais  – LLBM muziejininkė, dailės istorikė Ina Dringelytė           


  Lietuvos liaudies buities muziejus dėkoja sasnaviškiams

       Šiais metais Lietuvos liaudies buities muziejus (LLBM) Lietuvos kultūros tarybai svarstyti pateikė naujo tęstinio restauravimo projekto I etapą „LLBM bažnyčios eksponatų: Šv. Jurgio altoriaus titulinio paveikslo „Šv. Jurgis“ restauravimas ir Švč. M. Marijos ir Šv. Jurgio altorių retabulų tyrimai“. Planuojamo trijų etapų projekto „LLBM bažnyčios eksponatų Švč. M. Marijos ir Šv. Jurgio altorių retabulų […]


  Visos teisės saugomos: Sasnavosparapija.lt
  SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
  RSS, RSS FEED,