Pro patrija

  Naujienos  Į VIEŠPATIES APSIREIŠKIMO ŠVENTĘ SASNAVOJE UŽSUKO TRYS KARALIAI

     „Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ – taip Mato Evangelijoje į apstulbusį Erodą prabyla Trys Išminčiai atvykę į Jeruzalę iš Rytų. Išsiaiškinę, kur yra gimęs Mesijas, žvaigždės vedini, Išminčiai keliauja Betliejaus link. Suradę motiną su kūdikiu ant rankų, priklaupę jį pagarbino ir atidarė savo dovanų dėžutes. Tačiau suvokę Erodo klastą su […]


  PARAPIJOS KLEBONO KALĖDINIS SVEIKINIMAS

      Šiandien mums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Viešpačiui naują giesmę giedokit, Giedokite Jam visos šalys.                    Toli nuo žemės karalių sostų, mažame Betliejuje, gimsta Kūdikėlis Jėzus. Jėzaus gimimas atskleidžia naują pasaulio tvarką – Dievo sumanytą visos žmonijos atpirkimo įvykį.     Tegul Jėzaus gimimo stebuklas […]


  Lietuvos liaudies buities muziejus nuoširdžiai dėkoja gerbiamai sasnaviškei

  MARIJONAI  MONTVILAITEI   už Jos „Prisiminimus“, perduotus muziejui. Mums šie prisiminimai yra ypač vertingi, kadangi susiję su atstatyta muziejuje senąja Sasnavos bažnyčia. Linkime gerbiamai Marijonai šviesių ir jaukių Šv. Kalėdų, mylimų žmonių artumos, stiprios sveikatos.     Su gražiausiais linkėjimais  – LLBM muziejininkė, dailės istorikė Ina Dringelytė           


  Visos teisės saugomos: Sasnavosparapija.lt
  SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
  RSS, RSS FEED,