Pro patrija

  Naujienos  TIKĖJIMO VĖLIAVĄ LAIKOME RANKOSE

  Konstantinas Ambrasas. Iš pamokslo, pasakyto Sasnavoje 1973m.             Netikintieji skelbia mums greitą mirtį.        – Žiūrėkite, – sako jie mums, – ką jūs turite? Senas moterėles, invalidus, paliegėlius, vieną kitą nenormalų jaunuolį ar jaunuolę, skleroze sergančios močiutės per prievartą į bažnyčią atitemptą vaiką. Išmirs seniai – užsidarysite savo kromelį. O mes – […]


  Širdžių kalba. Monsinjoras Konstantinas Ambrasas

      Mūsų žemietis (kilęs iš Surgučių kaimo) kunigas Konstantinas Ambrasas ne kartą kukliai prasitardavo norįs kada nors išleisti savo pamokslus. Tačiau sumanymo nespėjo įgyvendinti, staigi mirtis užklupo netikėtai, netoli Ąžuolų Būdos.  Kun.Konstantinas palaidotas Sasnavos senosiose kapinėse.     Monsinjoras  kruopščiai rengdavosi pamokslams , spausdindavo juos mašinėle. Jis sakydavo gražius, praktiškus pamokslus, turėjo gerą klausą ir balsą, […]


  Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir mirt…

    Iš monsinjoro Konstantino Ambraso pamokslo ( 1965 02 27)       Meile ir auka Kristus nugalėjo. Šiais ginklais turime laimėti ir mes. Eikite ir prisiminkite, kad jūs kariai, didžiausio ir galingiausio Valdovo kovotojai, kurių ginklas ne automatai, ne atominės, ne liepsnosvaidžiai, bet dora, sąžiningumas, rimtumas, auka, atgaila ir meilė. Visi mes – vienas Kristaus […]


  Visos teisės saugomos: Sasnavosparapija.lt
  SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
  RSS, RSS FEED,