Pro patrija

  Naujienos  GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS IR DIDŽIOSIOS SAVAITĖS TVARKARAŠTIS

  Parapijos Gavėnios rekolekcijos – 2019 04 13 d. šeštadienį 12 val.   Verbos  – 2019 04 14 d. sekmadienį 10 val. (rinkliava skirta vyskupijos klierikų ugdymui ir jaunimo pastoraciniams projektams)   Didysis Ketvirtadienis – Eucharistijos įsteigimo 2019 04 18 d., šv. Mišios 18 val.   Didysis Penktadienis – Kristaus kančios pamaldos 2019 04 19 d., […]


  VELYKINĖ IŠPAŽINTIS. NETYČIA NUGIRDUS…

  Iš pamokslo, pasakyto Vilkaviškyje 1964 m. kovo 14 d.       „Ko aš eisiu išpažinties, kad nuodėmių neturiu“. „O tie, kurie eina išpažinties, argi geresni už mane?“ Girdime ir tokių kalbų apie išpažintį. Matyt, kad tokios šnekos senos, nes prieš daugelį metų tikrai yra buvęs toks atsitikimas. Viename Italijos miestelyje prieš pat bažnyčią gyveno krautuvininkas. […]


  TIKĖJIMO VĖLIAVĄ LAIKOME RANKOSE

  Konstantinas Ambrasas. Iš pamokslo, pasakyto Sasnavoje 1973m.             Netikintieji skelbia mums greitą mirtį.        – Žiūrėkite, – sako jie mums, – ką jūs turite? Senas moterėles, invalidus, paliegėlius, vieną kitą nenormalų jaunuolį ar jaunuolę, skleroze sergančios močiutės per prievartą į bažnyčią atitemptą vaiką. Išmirs seniai – užsidarysite savo kromelį. O mes – […]


  Visos teisės saugomos: Sasnavosparapija.lt
  SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
  RSS, RSS FEED,