SASNAVA ŠVENTĖ ŽOLINES

Rugpjūčio 15 d. Sasnavos parapijoje, kaip ir visame katalikiškame pasaulyje, buvo švenčiamos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo – Žolinės –  iškilmės. Sasnavos parapijoje ši šventė ypatinga, nes dar teikiami ir visuotiniai atlaidai.

 

Šv. Mišių auką aukojo Marijos radijo direktorius kun. Povilas Narijauskas. Savo homilijos pradžioje kun. Povilas visus „patikrino“, ar Sasnavos parapijiečiai, susirinkę į atlaidus, moka ir gali giedoti. Anot kun. Povilo, „kas per šv. Mišias gieda, tas meldžiasi dvigubai, kas gieda, nors ir nusigieda – meldžiasi trigubai, o tas, kas gieda šalia to, kuris nusigieda ir nesipiktindamas gieda, meldžiasi keturgubai“. Raginame visus šv. Mišiose giedoti, gauti, kas dvigubą, kas trigubą ar net keturgubą atlygį.

 

Kun. Povilas daug dėmesio homilijoje skyrė mūsų gyvenimo tikslams, kam mes gyvename, koks mūsų gyvenimo tikslas. Ar mes galime būti šventi?.. Ragino įsižiūrėti į Švč. Mergelę Mariją, į Jos gyvenimą, kaip Ji ėjo per gyvenimą žiūrėdama į Dievą, įsitvėrusi į Dievo ranką. Šventieji taip pat ėjo žiūrėdami į Dievą ir įsitvėrę į Jo ranką. Tą galime ir mes, kiekvienas iš mūsų. Ragino neatstumti Dievo rankos, negalvoti, kad „pats galiu viską padaryti“. O praleisdami, neidami į šv. Mišias bent jau sekmadieniais, atstumiame Dievo ranką, Jo kvietimą į bendrystę.

 

Kunigas Povilas labai prasmingai parodė mūsų gyvenimo kančių prasmę, to kryžiaus, kurį nešame per gyvenimą, prasmę ir reikalingumą. Gyvenimo pabaigoje mes prieiname prarają, kuri mus skiria nuo Dievo bendrystės, pasiekti šią bendrystę galime tik pereinant tą prarają. Ir tas, kuris nešė savo kryžių per gyvenimą, jo neapkarpydamas, neapmažindamas įvairiais palengvinimais, padeda tą kryžių per prarają ir pereina juo kaip tiltu į Tėvo namus, o tas, kuris apkarpė, sumažino – pamato, kad trūksta ilgio, neišeina padaryti tilto per prarają. Taigi lengvas kryžius nepadeda pačią svarbiausią valandą.

 

Kun. Povilas labai gražiai nupiešė mūsų Dangiškosios Motinos nekaltumą ir paragino mus siekti tokio pačio tyrumo. O tam mes turime Viešpaties paliktų įrankių –  tai Atgailos sakramentą. Jis ragino, nors ir neturint sunkių nuodėmių, išpažinties eiti jau bent kartą per mėnesį.

 

Baigdamas kun. Povilas Narijauskas ragino visus džiaugtis, kad mes ateiname į Dievo namus, džiūgauti ir džiaugtis kartu su Mergele Marija, nes ne tik Jai Viešpats padarė didžių dalykų, bet ir kiekvienam iš mūsų.

 

Po šv. Mišių, įprastai, kartu su Eucharistiniu Jėzumi, apėjome iškilmingoje procesijoje aplink bažnyčią bei garbinome mūsų Viešpatį Jėzų, esantį Švenčiausiame Sakramente.

 

Parapijos informacija

 

 

 

  


Grįžti atgal »
Visos teisės saugomos: Sasnavosparapija.lt
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
RSS, RSS FEED,